Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 11.04.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Моша Пијаде – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. 1 нас. Долно Којнаре – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. 312 нас. Ајдучка чешма – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Народна Револуција бр. 146 – изместување на водомерна шахта.
  • ул. Доне Божинов – проверка и сервисирање на водоводни затворачи во водоводни шахти

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *