Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 14.04.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Перо Шварц – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 325 нас. Ајдучка Чешма – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Трајко Јовановски – приклучок на водоводна мрежа и дефект во водомерна шахта.
  • ул. АВНОЈ – Приклучок на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *