Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 15.04.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Ѓ.П. Стари – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Франц Розман – дефект на водоводна мрежа.
  • СОУ Перо Наков – дефект на водоводна мрежа на училиште.
  • ул. Никола Тесла бр. 108 – изместување на водомерна шахта.
  • Сервисирање и пуштање во употреба на фонтани за вода за пиење.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *