Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 20.04.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Браќа Филиповиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Ѓ.П.Стари – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Х.Т.Карпош бр. 97 – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Долно Којнаре (сектор хотел Хармонија) – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. Пиринска Македонија и ул. Индустриска – сервисирање на водоводни затворачи.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *