Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 27.04.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Панче Пешев бр. 4 – реконструкција на водоводни приклучоци.
  • ул. Париска Комуна – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Б. Димов бр.10а – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Санде Стоилов бр. 5 нас. Вера Которка – дефект на водоводна мрежа.
  • СОУ Перо Наков – затрпување на ровови од ископ за дефектина водоводна мрежа и изнесување на вишок на материјал од ископ.
  • ул. Васил Драгомански бр. 30 – мониторинг на водоводна мрежа и приклучоци.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *