Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за ден 28.04.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Индустриска (претпријатие СИЛЕКС) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Панче Пешев и ул. Париска Комуна – реконструкција на водоводен приклучок.
  • ул. Саво Ковачевиќ бр. 9б и ул. Васил Драгомански – дефект на внатрешна водоводна мрежа на корисник.
  • ул. Ѓорче Петров бр. 59 – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. 2 нас. Јане Сандански – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. Денко Драганов – штопирање на водоводен приклучок.
  • ул. Пиринска Македонија бр. 23 – изместување на водомер.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *