Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 03.05.2022год.

Published by Сашо Јаневски on

  • ул. И.Л.Рибар бр. 110 – поделба на приклучок во водомерна шахта.
  • ул. Ѓорче Петров бб (стар дел на Гладно поле) – поделба на приклучок во водомерна шахта.
  • Пополнување со тампон на ископи за поправка на дефекти на водоводна мрежа.
  • нас. Железничка станица – сервисирање на затворач во водоводна шахта.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *