Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 04.05.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Пелинска бр. 2а – реконструкција на водоводен приклучок.
  • ул. Крсте Мисирков бр. 5 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. И.Л.Рибар бр. 110 – поделба на приклучок во водомерна шахта.
  • ул. Ѓорче Петров бб (стар дел на Гладно поле) – поделба на приклучок во водомерна шахта.
  • ул. Бајрам Шабани бр. 5 – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *