Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 06.05.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 25 Февруар бр. 95 – дефект на водоводна мрежа.
  • Индустриска зона во нас. Карпош (претпријатие АЛФИ) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 315 нас. Ајдучка Чешма – дефект на водоводна мрежа.
  • Прочистителна станица за отпадни води – дефект на водоводна мрежа.
  • Ѓ.П. Стари бр. 95 – вградување на водоводен затворач на улична водоводна мрежа.
  • нас. Вера Которка – приклучок на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *