Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 10.05.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Ѓ.П.Стари бр. 95 и околни објекти – реконструкција на водоводна мрежа.
  • ул. Тонко Димков бр. 6 – изместување на водомер.
  • ул. Боро Чушкар бр. 4 – поделба на водоводен приклучок.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *