Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 12.05.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Ѓ.П.Стари бр. 95 и околни објекти – реконструкција на водоводна мрежа.
  • ул. Васа Пелагиќ– дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Иван Милутиновиќ бр. 2– дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Славиша Вајнер – дефект на водоводна мрежа
  • с. Проевце бб – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Стојан Арсов бр. 18 – реконструкција на водоводен приклучок.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *