Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 08.03.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Бајрам Шабани – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Прозорска – дефект на водоводна мрежа.
  • Романовски пат – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Никола Тесла бр. 130 – дефект на водоводна мрежа
  • ул. Браќа Филиповиќ – изместување на водомер.
  • ул. Франц Розман, ул. Бошко Буха, ул. Милан Зечар – дефект на водоводна мрежа


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *