Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 17.05.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Киро Фетак – приклучување на објекти на новоизградена водоводна мрежа.
  • ул. Србо Томовиќ – дислокација на водомери и водомерни шахти поради рушење на објект.
  • ул. Панче Пешев бр. 4 – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Бајрам Шабани бр. 8 – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Трајко Прокопиев бр. 3 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 1 нас. Јане Сандански (сектор трето трафо) – приклучок на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *