Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 19.05.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Боро Прцан бр. 2 – дефект на водоводна мрежа.
  • В.С. Бато – изведба на испуст на водоводна мрежа.
  • ООУ Магдалена Антова нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • крак од ул. Ѓ.П.Стари (бр. 95 и околни објекти) – реконструкција на водоводни приклучоци.
  • ул. Киро Фетак – приклучување на објекти на новоизградена водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *