Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 10.03.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Бајрам Шабани – дотрпување на ров и изнесување на вишок на материјал од ископ.
  • СОУ Перо Наков – детекција на дефект на водоводна мрежа
  • ул. Никола Тесла од бр. 130 до бр. 140 – реконструкција на водоводна мрежа
  • ул. Ѓорче Петров бр. 59 – изместување на водомер.
  • ул. Дојранска бр. 15 – дефект на водоводна мрежа
  • Фабрика за преработка на вода (Филтер станица) – сервис на затворач ф 250

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *