Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 25.05.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Светозар Марковиќ бр. 5 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 1 бр. 31 нас. Јане Сандански – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа (два дефекта).
  • ул. Киро Фетак – приклучување на објекти на новоизградена водоводна мрежа.
  • ул. Јоско Илиевски – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Тоде Мендол бр. 79 – поделба на приклучок во водомерна шахта.
  • ул. 1 нас. Јане Сандански – поделба на приклучок во водомерна шахта.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *