Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 26.05.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Никола Тесла бр. 141 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Доне Божинов, ул. Никола Тесла, нас. Долно Којнаре, нас. Средорек, м.в. Османов Рид, дел од улица Братство и Единство (сектор старечки дом) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Киро Фетак – приклучување на објекти на новоизградена водоводна мрежа.
  • ул. К.Ј. Питу – дефект на водоводен приклучок.
  • бул. Октомвриска Револуција (покрај тениски игралишта) – ископ на ров за изведба на водоводна мрежа за парк за домашни миленици.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *