Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 27.05.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Тодор Велков – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Киро Фетак бр. 14 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Никола Вапцаров бр. 10 – дефект на водоводна мрежа
  • ул. Тошо Ангеловски – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Киро Фетак – приклучување на објекти на новоизградена водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *