Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 30.05.02022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 40 бр. 20 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • индустриска зона во нас. Карпош (АЛФИ, ДБД, Грација ….) – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. Киро Фетак – приклучување на објекти на новоизградена водоводна мрежа.
  • ул. Србо Томовиќ бр. 1 – изместување на водомерна шахта.
  • бул. Октомвриска Револуција (покрај тениски игралишта) – ископ на ров за изведба на водоводна мрежа за парк за домашни миленици.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *