Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 31.05.20223год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 1 бр. 141 нас. Долно Којнаре – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. С. Филиповиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Ѓ.П.Стари – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Т. Митровачка бр. 24 – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. 1 нас. Јане Сандански – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. Киро Фетак – приклучување на објекти на новоизградена водоводна мрежа.
  • бул. Октомвриска Револуција (покрај тениски игралишта) – ископ на ров за изведба на водоводна мрежа за парк за домашни миленици.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *