Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 01.06.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 115 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Стојан Сликар – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 401нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 1 нас. Јане Сандански – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. Киро Фетак – приклучување на објекти на новоизградена водоводна мрежа.
  • ул. 100 (од ул. 170 до крај на населба Карпош) – дефект на водоводна мрежа.
  • бул. Октомвриска револуција бр. 40 – дефект на водоводна мрежа на станбен објект.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *