Дефекти и интервенции на водоводна мрежа за 11.03.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 14 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа
  • СОУ Перо Наков – дефект на внатрешна водоводна мрежа на училиште
  • ул. Народна Револуција, Среќко Пужаљка, Кирил и Методиј и ул. Илинденска- сервисирање на водоводен затворач
  • ул. Ѓорче Петров – изместување на водомер.
  • ул. Младен Стојановиќ – детекција и оспособување на заасфалтиран против-пожарен хидрант
  • Фабрика за преработка на вода (Филтер станица) – дефект на водоводна цевка
  • Сектор Железничка станица (хотел Лав) – дефект на водоводнa мрежа
  • ул. Тоде Думба бр. 8 и околни објекти – дефект на водоводна мрежа

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *