Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 02.06.2022год

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 425 нас. Игор Тричковиќ – дефект во водомерна шахта.
  • бул. 3 МУБ , раскрсница со Бајрам Шабани – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Перо Тошев – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци.
  • ул. Ѓорче Петров – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *