Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 06.06.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Вук Караџиќ бр. 9а – дефект на водоводна мрежа.
  • Теренска контрола на главен вод Ф500
  • ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци.
  • м.в. Стари лозја – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Ѓорче Петров бр. 350а – изместување на водомерна шахта.
  • ул. Денко Драганов бр. 26 – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *