Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 08.06.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Ужичка бр. 45 – дефект на водоводна мрежа.
  • м.в. Пчински пат – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци.
  • ул. Железничка станица бр.49– дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Клара Цеткин бр. 2 – дефект на водоводна мрежа.
  • ОСУ Наце Буѓони – ископ на ров за спојување на внатрешна водоводна мрежа на училиште.
  • ул. Ѓ.П. Стари бр. 91 – дефект во водомерна шахта.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *