Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на 10.06.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Михајло Пупин – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Средорек дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци.
  • ул. Драгојло Дудиќ – проверка на дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *