Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 15.06.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • бул. Октомвриска Револуција бр. 18 (сектор К-4)– дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Козјачка нас. Вера Которка (Доброшане) – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Кочо Рацин бр. 1– дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци.
  • ул. 438 бр.27 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • с. Проевце – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Ѓ.П. Стари бр.95а – поделба на приклучок во водомерна шахта.
  • Гимназија Гоце Делчев – изведба на водоводни инсталации.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *