Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден.16.06.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 438 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Никола Карев бр. 30 – приклучување на водоводен приклучок.
  • ул. Крсте Мисирков бр. 1 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци.
  • Гимназија Гоце Делчев – изведба на водоводни инсталации.
  • ул. Сенто Станковски бр. 10 – приклучок на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *