Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 20.06.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Никола Тесла бр.6 – дефект на водоводен приклучок.
  • м.в. Стари лозја – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Борко Танев и ул. Карл Маркс– дефект на водоводна мрежа
  • ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци.
  • ул. Веселин Маслеша (м.в. Бара) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Титова Митровачка бр. 24 – дефект на водоводен приклучок.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *