Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 21.06.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • м.в. Стари лозја – приклучок на водоводна мрежа.
  • м.в. Романовски пат – приклучок на водоводна мрежа
  • ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци.
  • ул. Б.С.Гојчо бр. 22 – изместување на водомерна шахта.
  • ул. Александар Здравковиќ бр. 18 – изместување на водомер.
  • ул. И.Л.Рибар бр. 84 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 11 Ноември бр. 50 – ископ на ров за детектирање на евентуално постоечки дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Живко Чало – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *