Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 22.06.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 60 нас. Карпош – поделба на водоводен приклучок во водомерна шахта.
  • ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци.
  • ул. 11 Ноември бр. 50 и околни објекти – дефект на водоводна мрежа
  • Никола Тесла бр. 6 – дефект на приклучок на водоводна мрежа.
  • Никола Тесла бр. 97 – дефект на приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. Никола Вапцаров – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Шумадинска – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *