Поради дефект на главна водоводна цевка ф 300 на ул. Никшиќка, времено водоснабдувањето е прекинато за нас. Гоце Делчев, нас. Зелен рид, нас. Вера Которка, с. Проевце м.в.Гладно поле, екипи на Ј.П. Водовод се на терен и работат на отклонување на дефектот.

Published by Бобан Петрушевиќ on


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *