Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 28.06.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Киро Антевски – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Партизанска бр. 5 – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. 6 Април – дефект на водоводна мрежа
  • ул. 708 нас. Перо Чичо – поместување на водомерна шахта.
  • ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *