Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 29.06.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Никола Тесла бр. 97 – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Јане Сандански – дефект на водоводна мрежа
  • ул. Власто Радоњанин бр. 10 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Правда Спасовска бр. 29 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *