Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 02.07.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • Поради настанат дефект на водоводна цевка ф200 на ул. Доне Божинов (пред бурекџилница Забел) времено до поправка на дефект водоснабдување е прекинато на ул. Доне Божинов, ул. Никола Тесла и околни улици, ул. Братство и Единство (сектор околу Старечки дом), нас. Средорек, м.в. Османов рид и нас. Долно Којнаре.
  • ул. Димитар Влахов – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *