Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 03.07.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Доне Божинов – дефект на водоводен приклучок за Житомел.
  • ул. Никшиќка – дотрпување на ров и изнесување на вишок земја.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *