Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 05.07.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Перо Чичо – дефект на водоводна мрежа.
  • Сервисирање на фонтани на градски плоштад.
  • ул. 159 нас. Карпош – приклучок на водоводна мрежа.
  • бул. 3 Муб – ул. Гоце Делчев (нов кружен тек) – изведба на дислокација на водоводна мрежа.
  • ул. Доне Божинов (Житомел) – дефект на водоводна мрежа.
  • 11 Ноември бр. 14 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Никола Тесла бр. 97 – дефект на водоводен приклучок.
  • ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *