Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 06.07.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Светозар Марковиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Ужичка бр. 33 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Димитрие Туцовиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Киро Фетак – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци.
  • ул. 11 Ноември – лоцирање на затрпани канализациони шахти со детектор.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *