Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 08.07.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. И.Л.Рибар – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Пелинска – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Цар Самоил – дефект на водоводна мрежа.
  • м.в. Стари лозја – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци.
  • ул. 11 Ноември (наспроти касарна) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Руѓер Бошковиќ бр. 6 -дефект на водоводна мрежа.
  • НУ Центар за култура Трајко Прокопиев – дефект на ППХ водоводна мрежа на центарот.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *