Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 13.07.2022год.

Published by Водоводна Мрежа on

  • ул. Јоско Илиевски– дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Романовска М .Гробишта – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Ангел Дуцо– дефект на водоводна мрежа.
  • м.в. 6ти Април– дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Перо Чичо – реконструкција на водоводни приклучоци
  • ул.300 Ајдучка чешма дефект на водоводна мрежа
  • ул. 601 Проевце приклучок
  • ул Ѓорче Петров Св. пат приклучок
  • Плоштад Т.банка дефекt

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *