Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 18.07.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • м.в. Стари лозја – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Никола Тесла бр. 212 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Др. Рибар – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводни приклучоци.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *