Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 19.07.2022год.

Published by Водоводна Мрежа on

  • ул. 120 нас. Карпош – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Киро Фетак – реконструкција на водоводен приклучок.
  • нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 2 нас. Јане Сандански – дефект на водоводна мрежа.
  • Плоштад Маршал Тито – приклучок на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *