Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 22.07.2022год.

Published by Водоводна Мрежа on

  • ул. Србо Томовиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Никола Тесла бр. 78 – дефек на водоводна мрежа
  • ул. Страшо Пинѓур – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. Б И Гуне – дефек на водоводна мрежа.
  • ул. Б. Соколов – дефек на водоводна мрежа
  • Поради монтажа на опрема за мониторинг на водоводна мрежа времено ќе има прекин на водоснабдување на с. Проевце, м.в. Гладно поле, ул. Братство и Единство и нас. Долно Којнаре
  • ул. Поток Серава – приклучок на водоводна мрежа .

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *