Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден25.07.2022год.

Published by Водоводна Мрежа on

  • бул. Октомвриска Револуција бр. 36 и околни објекти – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Цар Самоил – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. Тоде Думба бр. 86 – дефект на водоводна мрежа.
  • м.в. Бавчи – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *