Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 26.07.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Поток серава – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. Васил Драгомански (Старо трафо-зграда на АД Козјак) – приклучок на водоводна мрежа за станбен објект.
  • ул. Белановска – сервисирање на водоводен затворач во водоводна шахта.
  • бул. Октомвриска револуција сектор Жмара – сервисирање на водоводни затворачи во водоводни шахти.
  • ул. Боро Соколов – сервисирање на водоводен затворач во водоводна шахта.
  • нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа.
  • бул. Октомвриска Револуција сектор Табакана – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *