Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 28.07.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. 425 нас. Иго Тричковиќ – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Трајко Јовановски – дефект на водоводна мрежа.
  • нас. Ново Куманово (сектор стара циглана) – дефект на водоводна мрежа.
  • м.в. Пчински пат и ул. Боро Соколов- сервисирање на водоводни затворачи.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *