Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 02 .08. 2о22год.

Published by Водоводна Мрежа on

Ул. Веселин Маслеша- дефект на водоводна мрежа

Ул.Сава Ковачевиќ -21 -дефект на водоводна мрежа


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *