Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 03.08.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Боро Прцан бр. 26 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 315 бр. 8 нас. Ајдучка Чешма – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 33 нас. Карпош – дефект на приклучок на водоводна мрежа.
  • м.в. Стари лозја (сектор позади сервис Висто) – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Сава Ковачевиќ бр. 21 – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *