Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 04.08.2022год.

Published by Водоводна Мрежа on

  • ул. Веселин Маслеша – дефект на водоводна мрежа.
  • м.в. Стари лозја – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Лесковачка бр. 4 – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Драгојло Диндиќ бр. 33 – детекција на дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 17 бр. 3 нас. Карпош – изместување на водомер.
  • ул. Биљановска – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Пионерска – дефект на водоводна мрежа.
  • бул. Октомвриска Револуција – дефект на водоводна мрежа.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *