Дефекти и интервенции на водоводна мрежа на ден 08.08.2022год.

Published by Бобан Петрушевиќ on

  • ул. Војо Карастојанов бр. 5 – изместување на водоводна мрежа.
  • м.в. Стари лозја – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. Лесковачка бр. 2 – сервисирање на против-пожарен хидрант.
  • нас. Средорек – дефект на водоводна мрежа.
  • ул. 422 нас. Иго Тричковиќ – приклучок на водоводна мрежа.
  • ул. Цар Самоил бр. 22 – поделба на водоводен приклучок во водомерна шахта.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *